zaterdag 26 april 2014

Boeken Uitgave vanuit TVN studiecentrum omg. Assen

Deze maand zijn we gestart om de boekjes die uitgegeven zijn vanuit Theosofisch Centrum Assen hier te publiceren, zodat iedereen hier van gebruik kan maken.

De tot nu toe al gepubliceerde edities zullen op dit blog ook onder gebracht worden, zoals de 'Meru', Kerst-edities en Witte Lotus edities 
(zie aan de zijkant) .

Het is van belang om te weten hoe wij op deze Aarde gekomen zijn en wat ons doel is als Mensheid. 


Wij wensen iedereen veel leesplezier !


***
Nog een advies van Helena P. Blavatsky: 


Uit:“Het Onmogelijke Zoeken”, H.P. Blavatsky.


(Blz. 15.)
Een bekend schrijver over Zen, Lu K’uan (Charles Luk) schreef eens, dat een serieus westers student van Zen een nieuwe stijl van lezen en denken moet aannemen. Een sutra of een Zen tekst moet je niet één of twee keer lezen en dan in de kast zetten als een roman. Je moet het zó vaak lezen, dat je iedere keer nieuwe inhouden in de woorden en zinnen ontdekt. ( Ch’an en Zen Teachings, Thirds Series, Londen 1976, blz. 157)

Dit komt neer op de raad, die H.P.B. aan haar leerlingen gaf. Zij legde de nadruk op het feit, dat niets volkomen onder woorden gebracht kan worden. Onze woorden en gedachten, die in beweging gezet worden als reacties op onze omgeving, teneinde ons in staat te stellen de juiste maatregelen te nemen tot eigen behoud en ons aan de anderen aan te passen, zijn niet geschikt om toestanden uit te drukken, die niet op zo een spanning tussen ‘ik’ en omgeving gebaseerd zijn. Dit te ontdekken en voor de consequenties ervan niet terug te deinzen is één van de aspecten van de jnana-yoga, waartoe je kunt komen door haar (HPB) adviezen op te volgen.


---------------------------------------